Lưu trữ

3

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 5 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NHIỆM VỤ THÁNG 6/2018

08:30 | 21/05/2018 PHÒNG GD &ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG TH NAM NINH Số:  22 /BC- THNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 5 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NHIỆM VỤ THÁNG 6   1, Phổ cập – Duy trì 368 học sinh với 14 lớp. – Tổng hợp trẻ sinh năm 2012 trong địa bàn xã. – GV điều tra phổ cập các đội phát giấy thông báo tuyển sinh cho trả trong địa bàn. 2, Các công việc làm được trong tháng. – Thực hiện chương trình tuần… ...
anh lich-cong-tac-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 (Từ 21/05 đến 26/05)

08:12 | 21/05/2018 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 37                                        Năm học : 2017 – 2018 (Thực hiện chương trình tuần 37 từ 21/05 đến 26/05 )                    … ...
lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 (từ 14/05 đến 19/05)

08:12 | 14/05/2018 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 36                                        Năm học : 2017 – 2018 (Thực hiện chương trình tuần 36 từ 14/05 đến 19/05 )                    … ...
lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (từ 07/05 đến 12/05 )

06:27 | 07/05/2018 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 35                                        Năm học : 2017 – 2018 (Thực hiện chương trình tuần 35 từ 07/05 đến 12/05 )                    … ...
lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (Từ 30/04 đến 06/05)

07:02 | 02/05/2018 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 34                                        Năm học : 2017 – 2018 (Thực hiện chương trình tuần 34 từ 30/04 đến 06/05 )                  … ...