Lưu trữ

Hinh-nen-hoa-phuong-1

LỊCH TRỰC HÈ NĂM 2018

10:28 | 06/06/2018   UBND XÃ NAM THANH TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –  Tự do –  Hạnh phúc    LỊCH TRỰC HÈ NĂM 2018   1, Bảo vệ trường: Trực 24/24 giờ. 2, Phân công giáo viên trực: TT Thời gian Giáo viên  trong tổ Tổ trưởng (Khối trưởng) Giám hiệu, văn phòng 1 Từ 1/6 -> 12/6 Tổ 1 Hoàng Thị Hồng Hạnh Nguyễn Thuý Vân Phạm Thị Thuỷ 2 Từ 13/6 -> 25/6 Tổ 2 + 3 Phan Thị Yến Vũ Thị Mùi Nguyễn Thị Hằng 3 Từ 26/6 -> 8/7 Tổ 4 + 5 Trần Thị… ...
5

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2018

10:24 | 06/06/2018 PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰCTRƯỜNG TIỂU HỌC NAM NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2018  Căn cứ Hướng dẫn số 535 /HD – SGDĐT ngày 26/4/2018 của Sở GD&ĐT Nam Định và căn cứ hướng dẫn số 119/HD-PGDĐT ngày 8/5/2018của  Phòng GD&ĐT Nam Trực về tổ chức Hoạt động hè năm 2018. Báo cáo đăng kí triển khai giáo dục Kĩ năng sống POKI… ...