Lưu trữ

1

Những tên gọi, bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

09:57 | 10/07/2018 Những tên gọi, bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có hơn 30 năm hoạt động ở nước ngoài. Người qua 4 châu lục, 3 đại dương, đặt chân lên gần 30 nước, làm hàng chục nghề khác nhau. Trong điều kiện hoạt động cách mạng bí mật, bị chính quyền thực dân, đế quốc và tay sai theo dõi, bắt giam, tuyên bố tử hình vắng mặt…Người phải thay đổi họ tên rất nhiều lần…. ...