Lưu trữ

5

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 9 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC : 2018 – 2019

08:47 | 06/10/2018 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 9 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC : 2018 – 2019    I/Đánh giá công tác tháng 9: 1/ Công tác tổ chức khai giảng : + Chuẩn bị tốt điều kiện về CSVC để tổ chức khai giảng : + Tổ chức Khai giảng vui t­ươi, phấn khởi, an toàn tiết kiệm .      2/ Công tác phổ cập GD- XMC: + Tổng sĩ số toàn trường 377 HS. + Hoàn thiện cập nhật thông tin vào phần mền PC mới để Ktra PC của huyện.      3/ Công tác phát… ...