Hoạt động chuyên môn

8

HỘI THI LIÊN HOAN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TIỂU HỌC CẤP TRƯỜNG

PHÒNG GD& ĐT NAM TRỰC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TH NAM NINH                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                          Nam Ninh,  ngày  18  tháng  11  năm 2017    BÁO CÁO TỔNG KẾT…
received_1667576693556476

TIẾNG VIỆT LỚP 1- CGD- KHÓ KHĂN- GIẢI PHÁP

TIẾNG VIỆT LỚP 1- CGD- KHÓ KHĂN- GIẢI PHÁP        Khi nói tới đức tính chăm chỉ cần mẫn, chúng ta thường nhắc tới những chú ong. Hàng ngày chúng miệt mài rong ruổi khắp miền để tìm hoa, hút…