HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA ĐỌC

SU-TICH-HO-GUOM--Tranh-truyen-dan-gian-Viet-Nam--215503

Giới thiệu cuốn sách “Sự tích Hồ Gươm”

Giới thiệu cuốn sách “Sự tích Hồ Gươm”  Hà Nội chúng ta có rất nhiều danh lam thắng cảnh di tích lịch sử nối tiếng như Hồ Gươm, Hồ Tây, Lăng Bác, Văn Miếu-Quốc Tử Giám….Một…