Thời khóa biểu

thoi-khoa-bieu

Thời khóa biểu lớp 5

LỚP 5A Giáo viên chủ nhiệm : Vũ Thị Minh Huế Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ LTVC  Kể chuyện  T.Đọc T.Học 2 T.Anh  T.Học  Âm Nhạc T. Anh Toán 3
thoi-khoa-bieu

Thời khóa biểu lớp 4

LỚP 4A Giáo viên chủ nhiệm : Lê Văn Quảng Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ LTVC  T.Đọc  TLV Toán 2  Mĩ thuật Âm Nhạc T.Học K. Thuật T.Dục 3
thoi-khoa-bieu

Thời khóa biểu lớp 3

LỚP 3A Giáo viên chủ nhiệm : Nguyễn Thị Thu Thảo Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ Toán  T.Đọc Toán Â. Nhạc 2  T.Đọc T. Dục Chính tả T.Dục T.Anh