Thông báo nhà trường

ThiepTet_2019

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2019

Trường Tiểu học Nam Ninh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2019   I, Thời gian nghỉ tết: Từ…
Hinh-nen-hoa-phuong-1

LỊCH TRỰC HÈ NĂM 2018

  UBND XÃ NAM THANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM NINH Độc lập –  Tự do –  Hạnh phúc    LỊCH…