Y tế học đường

20170420_081553

Thực hiện công văn số 403/SGDDT-CTTT của Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định và công văn số 84/PGD ĐT-GDTH của Phòng GD-ĐT Nam Trực, ngày 20/04/2017 Trường Tiểu học Nam Ninh phối hợp với trạm Y tế xã Nam Thanh thực hiện tốt việc Tẩy giun cho HS

Thực hiện công văn số 403/SGDDT-CTTT của Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định và công văn số 84/PGD ĐT-GDTH của Phòng GD-ĐT Nam Trực,  ngày 20/04/2017 Trường Tiểu học Nam Ninh phối hợp với trạm Y tế xã  Nam Thanh…