LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 (từ 14/05 đến 19/05)

Tháng Năm 14, 2018 8:12 sáng
LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 36                                        Năm học : 2017 – 2018

(Thực hiện chương trình tuần 36 từ 14/05 đến 19/05 )
                                                            Trực tuần : Đ/C Đặng Thị Xuân – Lớp 3A
 TH  NGÀY  SÁNG  CHIỀU

 TRỰC BAN

 HAI 14/05 – Chào cờ- Tổ chức kỉ niệm ngày sinh nhật Bác
– Duyệt giáo án- Lên lớp
– Lên lớp Đ/c Mùi
 BA 15/05 – Lên lớp – Lên lớp  Đ/c Vân
 TƯ 16/05 – Lên lớp – Lên lớp Đ/c Mùi
 NĂM 17/05 – Lên lớp- Nộp Báo cáo chất lượng, báo cáo cuối năm tại PGD

– Tập huấn  Hướng dẫn công tác thi đua năm học 2017-2018: Đ/c Hạnh

 – Lên lớp

– Tập huấn  Hướng dẫn công tác thi đua năm học 2017-2018:Đ/c Hạnh

Đ/c Vân
 SÁU 18/05 – Lên lớp- Bình tuần-Dự tổng kết phong trào làm đồ dùng dạy học và viết chữ đúng và đẹp cấp tỉnh: 1GV+1HS  – Lên lớp Đ/c Mùi
BẢY 19/05 – CLB hoạt động- Dự nhận giải VIOLYMPIC tại Hà Nội: HT, HS Đ/c Vân