LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 (Từ 15/04/2019 đến 21/04/2019)

Tháng Tư 12, 2019 3:00 chiều
LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 32                               Năm học : 2018 – 2019

(Thực hiện chương trình tuần 32 từ 15/04/2019 đến 20/04/2019)
                                    Trực tuần : Đ/C  Trần Thị Minh Nguyệt  – Lớp5B
 TH  NGÀY  SÁNG  CHIỀU

 TRỰC BAN

 HAI 15/04 – Nghỉ bù Giỗ tổ Hùng Vương Đ/c Mùi
 BA 16/04  – Lên lớp- Duyệt giáo án  – Lên lớp  Đ/c Vân
 TƯ 17/04  – Lên lớp – BD KNS Đ/c Mùi
 NĂM 18/04 -Thi khảo sát  PTNL  K4, K5  – CLB chữ đẹp luyện tập- Thi khảo sát môn TA K5 Đ/c Vân
 SÁU 19/04 – Lên lớp – Bình tuần – Lên lớp Đ/c Mùi
BẢY 20/04 – CLB hoạt động  Đ/c Vân
CN 21/04 – GV, HS tham gia vệ sinh môi trường ngày chủ nhật xanh