LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 (Từ 01/04/2019 đến 06/04/2019)

Tháng Ba 29, 2019 3:46 chiều
LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 30                               Năm học : 2018 – 2019

(Thực hiện chương trình tuần 30 từ 01/04/2019 đến 06/04/2019)
                                    Trực tuần : Đ/C  Nguyễn Thị Ngọc Thúy  – Lớp 4C
 TH  NGÀY  SÁNG  CHIỀU

 TRỰC BAN

 HAI 01/04 – Chào cờ- Duyệt giáo án- Lên lớp  – Lên lớp- Đ/c Hưng tập huấn TDTT (T2, T4, T6, CN) Đ/c Mùi
 BA 02/04  – Lên lớp  – Lên lớp- Nộp danh sách phòng thi khối 4, 5– DS GV coi thi khối 4, 5- PGD, Phòng Y tế huyện KT ATTP tại bếp ăn trường học năm 2019  Đ/c Vân
 TƯ 03/04  – Lên lớp – BD KNS Đ/c Mùi
 NĂM 04/04 – Lên lớp- Bình tuần  – Lên lớp

– Nộp báo cáo tủ sách lớp học qua mail

Đ/c Vân
 SÁU 05/04 – Lên lớp – Lên lớp Đ/c Mùi
BẢY 06/04 – CLB hoạt động– Thi IOE cấp Quốc gia K5  Đ/c Vân
CN 07/04 – Thi giải Toán TA K4, Toán TV K5 vòng thi cấp Quốc gia– GV, HS tham gia ngày chủ nhật xanh