LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (Từ 08/04/2019 đến 13/04/2019)

Tháng Tư 5, 2019 3:30 chiều
LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 31                               Năm học : 2018 – 2019

(Thực hiện chương trình tuần 31 từ 08/04/2019 đến 13/04/2019)
                                    Trực tuần : Đ/C  Vũ Thị Minh Huế  – Lớp5A
 TH  NGÀY  SÁNG  CHIỀU

 TRỰC BAN

 HAI 08/04 – Chào cờ- Duyệt giáo án- Lên lớp  – Lên lớp Đ/c Mùi
 BA 09/04  – Lên lớp  – Lên lớp  Đ/c Vân
 TƯ 10/04  – Lên lớp

– Tập huấn Chuẩn HT, chuẩn NNGV  tại TT Vũ Tuấn Chiêu: Đ/c Mùi, Đ/c Hạnh, đ/c Hường

– BD KNS Đ/c Mùi
 NĂM 11/04 – Lên lớp  – Lên lớp Đ/c Vân
 SÁU 12/04 – Lên lớp – Bình tuần

– Họp kế toán tại PGD

– Lên lớp Đ/c Mùi
BẢY 13/04 – CLB hoạt động  Đ/c Vân
CN 14/04 – GV, HS tham gia ngày chủ nhật xanh