LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (Từ 22/04/2019 đến 26/04/2019)

Tháng Tư 19, 2019 3:41 chiều
LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 33                               Năm học : 2018 – 2019

(Thực hiện chương trình tuần 33 từ 22/04/2019 đến 28/04/2019)
                                    Trực tuần : Đ/C  Nguyễn Thị Hoa  – Lớp 1A
 TH  NGÀY  SÁNG  CHIỀU

 TRỰC BAN

 HAI 22/04 – Chào cờ- Duyệt giáo án- Lên lớp- GV nhận bài khảo sát tại TH Hồng Quang  – Lên lớp Đ/c Mùi
 BA 23/04  – Lên lớp

– KT chuyên đề 1GV

 – Lên lớp  Đ/c Vân
 TƯ 24/04  – Lên lớp

– KT chuyên đề 1GV

– BD KNS Đ/c Mùi
 NĂM 25/04 – Lên lớp  – Lên lớp Đ/c Vân
 SÁU 26/04 – Lên lớp – Bình tuần- CB ĐK  Đón đoàn kiểm tra chéo – Lên lớp- CB ĐK  Đón đoàn kiểm tra chéo Đ/c Mùi
BẢY 27/04 – CLB hoạt động  Đ/c Vân
CN 28/04 – GV, HS tham gia ngày chủ nhật xanh