KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2018

Tháng Sáu 6, 2018 10:24 sáng
PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰCTRƯỜNG TIỂU HỌC NAM NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2018

 Căn cứ Hướng dẫn số 535 /HD – SGDĐT ngày 26/4/2018 của Sở GD&ĐT Nam Định và căn cứ hướng dẫn số 119/HD-PGDĐT ngày 8/5/2018của  Phòng GD&ĐT Nam Trực về tổ chức Hoạt động hè năm 2018. Báo cáo đăng kí triển khai giáo dục Kĩ năng sống POKI của trường Tiểu học Nam Ninh.

Trường Tiểu học Nam Ninh xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2018 như sau:

I> Mục đích, yêu cầu:

 – Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các nhà trường, gia đình và toàn xã hội đối với công tác quản lí, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, học sinh trong dịp hè năm 2018; thông qua các hoạt động tạo tâm thế phấn khởi, chuẩn bị tốt các điều kiện bước vào năm học mới 2018-2019;

– Tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho học sinh trong dịp hè; giúp các em có kỳ nghỉ an toàn, vui, khỏe, bổ ích;

– Các nhà trường cần tích cực phối hợp với chính quyền, các tổ chức xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Đồng đội và các ngành liên quan tại địa phương thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động cho học sinh của địa phương ; chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động hè của đơn vị mình, báo cáo các cấp quản lý, thông báo cho cha mẹ học sinh và nhân dân địa phương được biết.

– Việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tránh lãng phí; tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến khích các em học sinh sinh tham gia có sự nhất trí của cha mẹ học sinh, tránh áp đặt.

 II> Nội dung

1. Công tác tham mưu, tuyên truyền vận động:

– Tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương và chăm sóc, giáo dục, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.

– Tuyên truyền phổ biến kiến thức về quyền, bổn phận trẻ em, …

2. Bàn giao việc quản lý học sinh về địa phương và gia đình ngày 26/05/2018

3. Kế hoạch tổ chức hoạt động hè trong nhà trường.

3.1  Học sinh nghỉ hè tại gia đình và địa phương từ ngày 27/05/2018

Trong thời gian này: Nhà trường mở cổng trường

– Mở cổng trường lấy sân trường làm sân chơi cho học sinh.

– Mở thư viện, phòng tin học của nhà trường để tạo điều kiện cho học sinh và nhân dân đến học tập, nghiên cứu.

3.2  Tổ chức dạy kỹ năng sống cho học sinh theo hướng dẫn và chỉ đạo của PGD.

Thời gian từ ngày 16/07/2018 đến ngày 02/08/2018 là 12 buổi.

– Nội dung:

+ Dạy kỹ năng sống theo phần mềm của công ty Poki cấp phép cho giáo viên đăng ký dạy, học sinh đăng ký học.

+ Tổ chức cho học sinh học câu lạc bộ Võ thuật.

– Đối tượng:

+ Học sinh từ khối 1 đến khối 5: Đã đăng ký vào ngày 20/05/2018 của phụ huynh.

+ Giáo viên: Những đ/c đã đăng ký.

– Kiểm tra, đánh giá hoạt động kỹ năng sống: Học sinh, giáo viên thực hiện bài kiểm tra và được công ty phần mềm Poki  đánh giá cấp chứng nhận.

  1.  Phân công cán bộ giáo viên trực hè 2018.
TT Thời gian Giáo viên trong tổ Tổ trưởng (Khối trưởng) Giám hiệu, văn phòng
1 Từ 1/6 -> 12/6 Tổ 1 Hoàng Thị Hồng Hạnh Nguyễn Thuý Vân  Phạm Thị Thuỷ
2 Từ 13/6 -> 25/6 Tổ 2 + 3 Phan Thị Yến Vũ Thị Mùi                Nguyễn Thị Hằng
3 Từ 26/6 -> 8/7 Tổ 4 + 5 Trần Thị Minh Nguyệt Vũ Thị Mùi          Trần Thị Hồng
4 Từ 9/7 -> 16/7 Tổ 1: từ 15 -> 20/7  Tổ 2+3 từ 20-> 25/7 Tổ 4+5 từ 26-> 31/7 Đoàn Thị Kim Huyên  Nguyễn Thị Ngọc Thúy Nguyễn Thuý Vân Phạm Thị Hường

 Nam Thanh, ngày  03  tháng 6 năm 2018

                                                                                                 Hiệu trưởng

 

                                                                                            Nguyễn Thuý Vân