LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (Từ 30/04 đến 06/05)

Tháng Năm 2, 2018 7:02 sáng
LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 34                                        Năm học : 2017 – 2018

(Thực hiện chương trình tuần 34 từ 30/04 đến 06/05 )
                                                            Trực tuần : Đ/C Nguyễn Thị Thêm  – Lớp 2B
 TH  NGÀY  SÁNG  CHIỀU

 TRỰC BAN

 HAI 30/04 Nghỉ lễ 30/04 Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước Đ/c Mùi
 BA 01/05 Nghỉ Quốc tế lao động 01/05  Đ/c Vân
 TƯ 02/05 – Duyệt Giáo án- Lên lớp  – Lên lớp Đ/c Mùi
 NĂM 03/05 – Lên lớp  – Lên lớp Đ/c Vân
 SÁU 04/05 – Lên lớp- Bình tuần- HT Dự Đại hội đại biểu khuyến học xã Nam Thanh lần thứ V nhiệm kì 2018-2023  – Lên lớp- Nộp báo cáo chất lượng môn TA Đ/c Mùi
BẢY 05/05 – Họp hội đồng Đ/c Vân
CN 06/05 Toàn trường làm VS môi trường