LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 (Từ 21/05 đến 26/05)

Tháng Năm 21, 2018 8:12 sáng
LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 37                                        Năm học : 2017 – 2018

(Thực hiện chương trình tuần 37 từ 21/05 đến 26/05 )
                                                            Trực tuần : Đ/C Trần ThảoThạch  – Lớp 3B
 TH  NGÀY  SÁNG  CHIỀU

 TRỰC BAN

 HAI 21/05 – Chào cờ
–  Lên lớp- Tập huấn chương trình Stem tại TTGDTX Nam Trực: HT, GV Tin- HS nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Hiền 
– Lên lớp Đ/c Mùi
 BA 22/05 – Lên lớp – Lên lớp  Đ/c Vân
 TƯ 23/05 – Lên lớp – Lên lớp Đ/c Mùi
 NĂM 24/05 – Lên lớp  – Lên lớp Đ/c Vân
 SÁU 25/05 – Nộp báo  cáo các loại, đăng ký sách năm học 2018-2019 – Lên lớp Đ/c Mùi
BẢY 26/05 –  Tổng kết năm học 2018 – 2019 Đ/c Vân