LỊCH TRỰC HÈ NĂM 2018

Tháng Sáu 6, 2018 10:28 sáng

 

UBND XÃ NAM THANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM NINH Độc lập –  Tự do –  Hạnh phúc

 

 LỊCH TRỰC HÈ NĂM 2018

 

1, Bảo vệ trường: Trực 24/24 giờ.

2, Phân công giáo viên trực:

TT Thời gian Giáo viên trong tổ Tổ trưởng (Khối trưởng) Giám hiệu, văn phòng
1 Từ 1/6 -> 12/6 Tổ 1 Hoàng Thị Hồng Hạnh Nguyễn Thuý VânPhạm Thị Thuỷ
2 Từ 13/6 -> 25/6 Tổ 2 + 3 Phan Thị Yến Vũ Thị MùiNguyễn Thị Hằng
3 Từ 26/6 -> 8/7 Tổ 4 + 5 Trần Thị Minh Nguyệt Vũ Thị MùiTrần Thị Hồng
4 Từ 9/7 -> 16/7 Tổ 1: từ 15 -> 20/7Tổ 2+3 từ 20-> 25/7Tổ 4+5 từ 26-> 31/7 Đoàn Thị Kim HuyênNguyễn Thị Ngọc Thúy Nguyễn Thuý VânPhạm Thị Hường

 

– Văn phòng, giám hiệu trực giải quyết các công việc hành chính làm, nộp báo cáo các cấp. Nếu không thuộc thẩm quyền thì liên lạc với hiệu trưởng để giải quyết.

–  Giáo viên trực quan sát trường, cây cối….Khi trường có công việc báo cho giáo viên. Khi nghe có bão về Nam Định giáo viên đến chống bão. Sau khi bão tan đến dọn dẹp.

Nam Thanh, ngày  03  tháng 6 năm 2018

                                                                                                 Hiệu trưởng

 

                                                                                            Nguyễn Thuý Vân