MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO VIÊN – HỌC SINH THAM GIA LAO ĐỘNG TỔNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Tháng Tám 1, 2018 4:39 chiều

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO VIÊN – HỌC SINH THAM GIA LAO ĐỘNG TỔNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

 20180810_164811 20180810_164831 20180810_165231 20180810_16523920180810_164733 20180810_164742 20180810_164747 20180810_164755