Ngày 25/03/2018 GV trường Tiểu học Nam Ninh tích cực hưởng ứng tham gia ngày Hội hiến máu nhân đạo năm 2018

Tháng Ba 26, 2018 8:57 sáng

Thực hiện công văn 64/PGD ĐT – VP Về việc tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo năm 2018, GV trường Tiểu học Nam Ninh đã tích cực tham gia.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

IMG20180325105126 IMG20180325103424