TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM NINH THAM GIA THI TRIỂN LÃM ĐỒ DÙNG TỰ LÀM GIÁO VIÊN VÀ SẢN PHẨM MỸ THUẬT ĐAN MẠCH CỦA HS CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017 – 2018

Tháng Mười Hai 22, 2017 3:59 chiều

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BUỔI TRIỂN LÃM

514

7

1

3

4

6

7

9

10

11 12

13

15